สกัดองค์ความรู้ : การเรียนวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

สกัดองค์ความรู้ : การเรียนวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

โดย อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ


เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?