บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 20 : (1-31 October 2016) เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เว็บบล็อก (Web Blog)

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 20 : (1-31 October 2016)

เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เว็บบล็อก (Web Blog)

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา

หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1-km-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?