::: บทคัดย่อ ::: ศึกษาการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติจากใบชมพู่มะเหมี่ยว


ศึกษาการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติจากใบชมพู่มะเหมี่ยว
ผู้วิจัย :
นางสาวอัชชา หัทยานานนท์
นางสาวประพาฬภรณ์ ธีรมงคล
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://issuu.com/narusornmangkornsila/docs/-________________

คุณวิศาสตร์ : นฤศร มังกรศิลา

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?