::: บทคัดย่อ ::: การพัฒนาผ้าม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ด้วยงานลงทองลายไทยสำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์

::: บทคัดย่อ :::

การพัฒนาผ้าม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ด้วยงานลงทองลายไทยสำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์

Development Moa-Hoam Fabric of Phrae Province byGold Painting for Home Textile to commercial

ผู้วิจัย : อัชชา หัทยานานนท์, บุษรา สร้อยระย้า, ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล และนิตยา วันโสภา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://issuu.com/narusornmangkornsila/docs/2-________-abstract

คุณวิศาสตร์ : นฤศร มังกรศิลา

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?