วิดีทัศน์ : ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์”

วิดีทัศน์ : ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์”

ที่มา : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?