วิดีทัศน์ : กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การทำกระเป๋า Purse Frame

วิดีทัศน์ : กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การทำกระเป๋า Purse Frame

ที่มา : ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rmutp KM Channel)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?