บทคัดย่อ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลายข้าวไรสเบอร์รี่เพื่อผู้สูงอายุสู่เชิงพาณิชย์

บทคัดย่อ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลายข้าวไรสเบอร์รี่เพื่อผู้สูงอายุสู่เชิงพาณิชย์

ผู้วิจัย : 1.ธนภพ โสตรโยม 2.ชญาภัทร์ กี่อาริโย 3.นพพร สกุลยืนยงสุข

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?