วิดีทัศน์ : เครื่องมือในการจัดการความรู้ – ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

วิดีทัศน์ : เครื่องมือในการจัดการความรู้ – ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

ที่มา : ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rmutp KM Channel)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?