บทคัดย่อ : การตีค่ามูลค่าทางนันทนาการของอุทยานมกุฎรมยสราญ จังหวัดนนทบุรี

บทคัดย่อ

การตีค่ามูลค่าทางนันทนาการของอุทยานมกุฎรมยสราญ จังหวัดนนทบุรี

ผู้วิจัย : ดร.ธนภพ  โสตรโยม

A Valuation of Recreational Value of Makut Rommayasaran Park, Changwat Nonthaburi.

Dr.Thanapop  Soteyome

http://www.km.hec.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/บทคัดย่อ-ดร.ธนภพ-โสตโยม.pdf
อ่านต่อ คลิกที่นี้

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?