VDO : โครงการการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 กิจกรรมสาธิตการทำกระทงลอยจากพีชสวนครัว วันที่ 14 พ.ย. 2557

VDO : โครงการการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 กิจกรรมสาธิตการทำกระทงลอยจากพีชสวนครัว  

วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 2557

จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?