สกัดความรู้ : การออกแบบตกแต่งชุดภาชนะอาหารจากดินขาวลำปางด้วยเทคนิคการเพ้นท์

การออกแบบตกแต่งชุดภาชนะอาหารจากดินขาวลำปางด้วยเทคนิคการเพ้นท์

วรัญญา เรืองแจ่ม ผู้จัดทำ
วีระพงษ์ ปากโพ ผู้จัดทำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน อาจารย์ที่ปรึกษา

สกัดความรู้ : การออกแบบตกแต่งชุดภาชนะอาหารจากดินขาวลำปางด้วยเทคนิคการเพ้นท์

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?