วีดิทัศน์ : การร้อยมาลัยคล้องมือ

วีดิทัศน์ : การร้อยมาลัยคล้องมือ

ผลงานนักศึกษา 61 ปบค/2 กลุ่มนายการัณย์ บางยับยิ่ว น.ส.จุฑาภรณ์ จันทร์สวย น.ส.ปวริศา สรงพรมทิพย์ ในรายวิชาการร้อยมาลัย สอนโดยอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ

คุณวิศาสาตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?