บทความ KM สัปดาห์ที่ 20 (21-25 July 2014) เรื่อง คุณค่าและการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

บทความ KM สัปดาห์ที่ 20 (21-25 July 2014)

เรื่อง คุณค่าและการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

เรียบเรียงโดย

อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 20 (21-25 July 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?