ศูนย์การจัดการความรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้

poster1-723x1024

ที่มา : ศูนย์จัดการความรู้ มทร.พระนคร http://blog.rmutp.ac.th/blog/

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?