แถบบันทึกเสียง : รายการ KM Weekly

แถบบันทึกเสียง : รายการ KM Weekly

ดำเนินรายการ โดย อ.นฤศร  มังกรศิลา 

หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 

ลิงค์จากทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร FM 90.75 MHz (รายการ KM Weekly)

 

ทะเบียนความรู้ แถบบันทึกเสียงรายการ KM Weekly

ลำดับที่/ปีแถบบันทึกเสียงเดือนแหล่งที่มาหมายเหตุ
86/2560KM-Weekly-24-ก.ย.-60 เรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลง

กันยายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
85/2560KM-Weekly-17-ก.ย.-60 เรื่อง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

กันยายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
84/2560KM-Weekly-10-ก.ย.-60 เรื่อง กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการ "รับฟัง"
กันยายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
83/2560KM-Weekly-3-ก.ย.-60 เรื่อง Education 4.0 กับการจัดการความรู้
กันยายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
82/2560KM-Weekly-27-ส.ค.-60 เรื่อง การสร้างทีมงานการจัดการความรู้ ตอนที่ 1
สิงหาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
81/2560KM-Weekly-20-ส.ค.-60 เรื่อง การสำรวจที่สมบูรณ์แบบ
สิงหาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
80/2560KM-Weekly-13-ส.ค.-60 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาทีมงานการจัดการความรู้

สิงหาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
79/2560KM-Weekly-6-ส.ค.-60 เรื่อง ความสัมพันธ์ของทีมงานและเครือข่ายการจัดการความรู้
สิงหาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
78/2560KM-Weekly-30-ก.ค.-60 เรื่อง การจัดการเครือข่ายกลุ่มงาน และทีมงานการจัดการความรู้
กรกฎาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
77/2560KM-Weekly-23-ก.ค.-60 เรื่อง มองภาพรวมด้วยการคิดเชิงระบบ
กรกฎาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
76/2560KM-Weekly-16-ก.ค.-60 เรื่อง ความล่าช้าของข้อมูลย้อนกลับ
กรกฎาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
75/2560KM-Weekly-9-ก.ค.-60 เรื่อง การเล่าเรื่องและการถ่ายโอนองค์ความรู้ ตอนที่ 4
กรกฎาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
74/2560KM-Weekly-2-ก.ค.-60 เรื่อง การเล่าเรื่องและการถ่ายโอนองค์ความรู้ ตอนที่ 3
กรกฎาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
73/2560KM-Weekly-25-มิ.ย.-60 เรื่อง การเล่าเรื่องและการถ่ายโอนองค์ความรู้ ตอนที่ 2
มิถุนายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
72/2560KM-Weekly-18-มิ.ย.-60 เรื่อง การเล่าเรื่องและการถ่ายโอนองค์ความรู้
มิถุนายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
71/2560KM-Weekly-11-มิ.ย.-60 เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
มิถุนายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
70/2560KM-Weekly-4-มิ.ย.-60 เรื่อง การจัดการความรู้ กับ Social Enterprise
มิถุนายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
69/2560KM-Weekly-28-พ.ค.-60 เรื่อง กลยุทธ์การบริหารความรู้ของ Microsoft
พฤษภาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
68/2560KM-Weekly-21-พ.ค.-60 เรื่อง 3 ทักษะของความร่วมมือที่ดี
พฤษภาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
67/2560KM-Weekly-14-พ.ค.-60 เรื่อง ลำดับชั้นของสาระสังเขป (Layers of Abstraction)
พฤษภาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
66/2560KM-Weekly-7-พ.ค.-60 เรื่อง การวิเคราะห์และความร่วมมือ
พฤษภาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
65/2560KM-Weekly-30-เม.ย.-60 เรื่อง แหล่งการคัดสรรสารสนเทศ
เมษายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
64/2560KM-Weekly-23-เม.ย.-60 เรื่อง การคัดสรร และการหาเหตุผลสนับสนุน
เมษายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
63/2560KM-Weekly-16-เม.ย.-60 เรื่อง การสร้างฐานองค์ความรู้
เมษายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
62/2560KM-Weekly-9-เม.ย.-60 เรื่อง การสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์ ตอนที่ 2
เมษายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
61/2560KM-Weekly-2-เม.ย.-60 เรื่อง การสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์ ตอนที่ 1
เมษายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
60/2560KM-Weekly-26-มี.ค.-60 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ทางด้านต่างๆ
มีนาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
59/2560KM-Weekly-19-มี.ค.-60 เรื่อง การจัดการความรู้ส่วนบุคคล ตอนที่ 2
มีนาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
58/2560KM-Weekly-12-มี.ค.-60 เรื่อง การจัดการความรู้ส่วนบุคคล ตอนที่ 1
มีนาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
57/2560KM-Weekly-5-มี.ค.-60 เรื่อง ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้
มีนาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
56/2560KM-Weekly-26-ก.พ.-60 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน ตอนที่ 2
กุมภาพันธ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
55/2560KM-Weekly-19-ก.พ.-60 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน ตอนที่ 1
กุมภาพันธ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
54/2560KM-Weekly-12-ก.พ.-60 เรื่อง
กุมภาพันธ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
53/2560KM-Weekly-5-ก.พ.-60 เรื่อง การใช้สื่อการเรียนการสอนด้วย Social Media
กุมภาพันธ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
52/2560KM-Weekly-29-มค-60 เรื่อง การรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้
มกราคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
51/2560KM-Weekly-22-มค-60 เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่อาเซียน
มกราคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
50/2560KM-Weekly-15-มค-60 เรื่อง อุตสาหกรรมการบริการกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตอนที่ 2
มกราคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
49/2560KM-Weekly-8-มค-60 เรื่อง อุตสาหกรรมการบริการกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตอนที่ 1
มกราคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
48/2559KM-Weekly-1-มค-60 เรื่อง องค์ความรู้จากโครงการประกันคุณภาพฯ


มกราคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
47/2559KM-Weekly-25-ธค-59 เรื่อง การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning)

ธันวาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
46/2559KM-Weekly-18-ธค-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับพหุวัฒนธรรม ASEAN


ธันวาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
45/2559KM-Weekly-11-ธค-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 3

ธันวาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
44/2559KM-Weekly-20-พย-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 2


พฤศจิกายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
43/2559 KM-Weekly-9-ตค-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 1ตุลาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
42/2559KM-Weekly-2 ตค-59 เรื่อง การจัดการความรู้ในปีลิงไฟทอง

ตุลาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
41/2559KM-Weekly-25-กย-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับเทคโนโลยี RFID


กันยายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
40/2559KM-Weekly-18-กย-59 เรื่อง ถ้อยคำดีๆ : การจัดการความรู้ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

กันยายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
39/2559KM-Weekly-11-กย-59 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการจัดการความรู้

กันยายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
38/2559KM-Weekly-4-กย-59 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

กันยายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
37/2559KM-Weekly-28-สค-59 เรื่อง การจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ ตอนที่ 2


สิงหาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
36/2559KM-Weekly-21-สค-59 เรื่อง การจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ ตอนที่ 1

สิงหาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
35/2559KM-Weekly-14-สค-59 เรื่อง การจัดการความรู้งานวิจัยในเชิงพาณิชย์

สิงหาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
34/2559KM-Weekly-7-สค-59 เรื่อง โมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning) ตอนที่ 2

สิงหาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
33/2559KM-Weekly-31-กค-59 เรื่อง โมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning) ตอนที่ 1

กรกฎาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
32/2559KM-Weekly-24-กค-59 เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จจากสาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กรกฎาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
31/2559KM-Weekly-17-กค-59 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 3กรกฎาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
30/2559KM-Weekly-10-กค-59 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 2


กรกฎาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
29/2559KM-Weekly-26-มิย-59 เรื่อง องค์ความรู้ดีๆจากใจบุคลากรเกษียญของคณะฯ

มิถุนายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
28/2559KM-Weekly-19-มิย-59 เรื่อง การจัดการความรู้สู่การจัดการสมรรถนะ ตอนที่ 2

มิถุนายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
27/2559KM-Weekly-12-มิย-59 เรื่อง การจัดการความรู้สู่การจัดการสมรรถนะ ตอนที่ 1

มิถุนายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
26/2559KM-Weekly-5-มิย-59 เรื่อง มุมมองต่อแนวคิดการหมุนเกลียวการเรียนรู้

มิถุนายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
25/2559KM-Weekly-29-พค-59 เรื่อง ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่ 4

พฤษภาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
24/2559KM-Weekly-22-พค-59 เรื่อง ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่ 3

พฤษภาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
23/2559KM-Weekly-15-พค-59 เรื่อง ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่ 2

พฤษภาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
22/2559KM-Weekly-8-พค-59 เรื่อง ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่ 1

พฤษภาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
21/2559KM-Weekly-1-พค-59 เรื่อง คุณค่าและการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

พฤษภาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
20/2559KM-Weekly-24-เม.ย.-59 เรื่อง คุณค่าและการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

เมษายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
19/2559KM-Weekly-17-เม.ย.-59 เรื่อง ขั้นตอนสำคัญในการสร้าง KM สำหรับองค์กร ตอนที่ 2

เมษายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
18/2559KM-Weekly-10-เม.ย.-59 เรื่อง ขั้นตอนสำคัญในการสร้าง KM สำหรับองค์กร ตอนที่ 1เมษายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
17/2559KM-Weekly-3-เม.ย.-59 เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ตอนที่ 2


เมษายนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
16/2559KM-Weekly-27-มี.ค.-59 เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ตอนที่ 1


มีนาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
15/2559KM-Weekly-20-มี.ค.-59 เรื่อง เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วหรือยัง 

มีนาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
14/2559KM-Weekly-13-มี.ค.-59 เรื่อง บุคลากรในงานจัดการความรู้ ตอนที่ 2

มีนาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
13/2559KM-Weekly-6-มี.ค.-59 เรื่อง บุคลากรในงานจัดการความรู้ ตอนที่ 1

มีนาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
12/2559KM-Weekly-28-กพ-59 เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 4

กุมภาพันธ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
11/2559KM-Weekly-21-กพ-59 เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 3

กุมภาพันธ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
10/2559KM-Weekly-14-กพ-59 เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 2


กุมภาพันธ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
9/2559KM-Weekly-7-กพ-59 เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

กุมภาพันธ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
8/2559KM-Weekly-31-มค-59 เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ตอนที่ 2


มกราคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
7/2559KM-Weekly-24-มค-59 เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ตอนที่ 1

มกราคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
6/2559KM-Weekly-17-มค-59 เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับ การจัดการความรู้ ตอนที่ 2

มกราคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
5/2559KM-Weekly-10-มค-59 เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับ การจัดการความรู้ ตอนที่ 1

มกราคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
4/2558KM-Weekly-27-ธค-58 เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอนที่ 2

ธันวาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
3/2558KM-Weekly-20-ธค-58 เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอนที่ 1

ธันวาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
2/2558KM-Weekly-13-ธค-58 เรื่อง การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ

ธันวาคมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
1/2558KM-Weekly-6-ธค-58 เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้

ธันวาคม สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
ทะเบียนความรู้ แถบบันทึกเสียงรายการ KM Weekly

 


 

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?