แสดงผลงานวิจัย 12 เรื่อง ใน“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556”

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผลงานวิจัยกว่า 10 เรื่อง […]

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กิจกรรมประกอบด้วยการนั่งสมาธิและการเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยพระคุณเจ้าจากวัดเทวราชกุญชร […]

จัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน“การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2556

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้ดำเนินการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย […]

จัดอบรม การทำอาหารไทย และงานประดิษฐ์ดอกไม้สดแก่คู่สมรสคณะทูตานุทูตและคณะกงศุลต่างประเทศ

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ จัดอบรมการทำอาหารไทย ได้แก่ […]