รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2556

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นายขจร อิศราสุชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ […]

มทร.พระนคร จัดงานเกษียณ “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร”

Posted Posted in กิจกรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี […]

ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 56

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ในพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2556 […]

ระยะสั้น ครั้งที่ 2/2556

Posted 73 CommentsPosted in กิจกรรม

ประกาศจากงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช) เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น […]

รับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๖

Posted Posted in ข่าวประกาศ

 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร […]