รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  […]

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน […]

คหกรรมศาสตร์ ร่วมสัมนาการประกวดออกแบบ Creative Textiles Award 2015

Posted Posted in กิจกรรม

          ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น […]

อบรมการจัดการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำวิชา การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ได้เรียนเชิญนายสรรเสริญ […]

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษา 2/2557

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดประชุมเพื่อชี้แจงกฏระเบียบ ข้อบังคับ ผลการปฏิบัติงานของคณะ […]