สร้างสรรค์งานดอกไม้ไทย สู่การแข่งขันในระดับสากล

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นศ.คหกรรมศาสตร์ ดึงอัตลักษณ์วิชาชีพ ผสานความจงรักภักดี จัดงานดอกไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ รศ.สุภัทรา […]

อบรม วิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร

Posted Posted in กิจกรรม

อาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ประจำวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารร่วมกับชมรมคลีนิกทักษะวิชาชีพ จัดอบรมเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพอาหารเพื่องานประชาสัมพันธ์ […]

โครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอาเซียน

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอาเซียน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกสุธี สุขสากล […]

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด […]

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 1/2558

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ครั้งที่ 1/2558 […]