รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2558 […]

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานคหกรรมศาสตร์ โดย คุณปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล […]

3 รางวัลมาลัยประธาน (ประเภทมาลัยกลม)

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล จากการประกวดโครงการส่งเสริมการประกวดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม […]

งานเทศกาลวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 2558 วันที่2

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมจัดแสดงสาธิตศิลปวัฒนธรรม การทำเครื่องหอม […]

งานเทศกาลวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 2558 วันที่1

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงและสาธิตศิลปะวัฒนธรรมการแกะสลักผลไม้ไทย ศิลปะการร้อยมาลัย-ดอกไม้สด และศิลปะการพับดอกบัว […]