ชนะเลิศการแกะสลัก ระดับประเทศไทย

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรม..ชนะเลิศการแกะสลัก ระดับประเทศไทย ถ้วยรางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ […]