รับสมัครบลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด ฝ่ายวิชาการและวิจัย […]

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์รับรางวัล

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประกวดเทพีสงกรานต์ – หนุ่มลอยชาย […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง ปริญญาตรี 2559

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง ปริญญาตรี 2559 http://admis.rmutp.ac.th/file59/ex59/ex59Final.pdf

โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตร สร้างบุญ น้อมนำ พระพุทธศาสนา

Posted Posted in กิจกรรม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งใน กิจกรรม”โชติเวช […]