ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา […]

โครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 […]

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เข้าสัมภาษณ์ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เมื่อ […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in กิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ […]

คหกรรมฯโชว์งานฝีมือไทย ณ ประเทศ ญี่ปุ่น ระยะที่ 1

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมฯโชว์งานฝีมือไทย.. แดนอาทิตย์อุทัยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม […]

คหกรรมฯ ร่วมตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ด้านอาหารและขนมไทย

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมฯ ร่วมตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ด้านอาหารและขนมไทย […]