เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา […]

คหกรรมศาสตร์…รับมอบทุนการศึกษาวัดเทวราช

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…รับมอบทุนการศึกษาวัดเทวราช นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับทุนการศึกษาวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร […]

ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 59

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์..ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย […]