ระยะสั้น พิเศษ

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝึกอบรมและขนมไทย ให้แก่คุณสุรางคณา ลาภนิธิพร ผู้ประกอบธุรกิจด้านอบรมการประกอบอาหารและขนมไทย […]

โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตร สร้างบุญ น้อมนำ พระพุทธศาสนา 59

Posted Posted in กิจกรรม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งใน กิจกรรม”โชติเวช […]

Sounds of love

Posted Posted in กิจกรรม

พิธีเปิด ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “เสียงแห่งความจงรักภักดี :Sounds of […]