ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 11

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.พระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพ […]