สาธิตงานฝีมือแบบไทยต้อนรับผู้นำฟิลิปปินส์

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ …สาธิตงานฝีมือแบบไทยต้อนรับผู้นำฟิลิปปินส์ สาธิตงานฝีมือแบบไทยต้อนรับผู้นำฟิลิปปินส์ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ รศ.สุภัทรา […]

จัดตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์….จัดตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ […]

คหกรรมศาสตร์…เตรียมตัวเปิดหลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจสายการบิน

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์… ร่วมมือกับสถานประกอบการ ฝ่ายครัวการบิน สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมตัวเปิดหลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจสายการบิน […]

ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 58

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์..ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ […]