ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 3/2560

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 3/2560 […]

หลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์… สร้างหลักสูตรใหม่ จับมือการบินไทย ทำหลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ […]

โชว์พันธกิจหลักด้านศิลปวัฒนธรรม …ต่างแดน

Posted Posted in กิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมบุญประเพณีสงกรานต์ไทยในต่างแดน โชว์พันธกิจหลักด้านศิลปวัฒนธรรม …ต่างชาติตะลึงศิลปการแสดงจากไทยสุดงดงาม พร้อมชิมอาหารไทยตำรับโชติเวช […]

คหกรรมศาสตร์…จัดรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ ในโอกาสวันสงกรานต์ไทย

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ ในโอกาสวันสงกรานต์ไทย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา […]