บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดการความรู้ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

Tweetบันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดการความรู้ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คุณลิขิต โดย อ.นฤศร มังกรศิลา Tweet

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

Tweetบันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ คุณลิขิต โดย อ.นฤศร  มังกรศิลา Tweet

บทคัดย่อ : การประยุกต์ชุดราตรีจากเสื้อกิโมโนด้วยผ้าไทย

Tweetบทคัดย่อ : การประยุกต์ชุดราตรีจากเสื้อกิโมโนด้วยผ้าไทย ผู้วิจัย : วชิรวดี เชิงสมอ และ ณัฐกชนันท์ หรุ่นกองทรัพย์   Tweet

บทคัดย่อ : การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

Tweetบทคัดย่อ : การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผู้วิจัย : อโรชา  บุญสม และ จีระกัญญา  ประยูรศิริ Tweet

วิดีทัศน์ : กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การทำกระเป๋า Purse Frame

Tweetวิดีทัศน์ : กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การทำกระเป๋า Purse Frame ที่มา : ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rmutp KM Channel) Tweet

วิดีทัศน์ : เครื่องมือในการจัดการความรู้ – ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

Tweetวิดีทัศน์ : เครื่องมือในการจัดการความรู้ – ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่มา : ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rmutp KM Channel) Tweet

วิดีทัศน์ : กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การทำถาดอเนกประสงค์จากผืนผ้า

Tweetวิดีทัศน์ : กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้  เรื่อง การทำถาดอเนกประสงค์จากผืนผ้า ที่มา : ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rmutp KM Channel) Tweet

วิดีทัศน์ : กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การทำไอศกรีมโยเกิร์ต

Tweetวิดีทัศน์ : กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้  เรื่อง การทำไอศกรีมโยเกิร์ต ที่มา : ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rmutp KM Channel) Tweet