โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจำปีการศึกษา 2560 […]

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 3 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย […]

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรดาหลา

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรดาหลา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ […]

อบรมอาชีพ แก่ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ ประจำปี 2561

Posted Posted in กิจกรรม

อบรมอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ ก่อนประจำการต่างประเทศ ประจำปี 2561 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]