อบรมเชิงปฏิบัติการ ..โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 2

Posted Posted in กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ ..โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

โชติเวช

ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส

Posted Posted in กิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 1 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ […]