ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 6/2561

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 6/2561

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 6/2561 >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 2/2561

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 2/2561 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  […]