ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 1/2562

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 1/2562 >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรดาหลา 

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรดาหลา จังหวัดสมุทรสงคราม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ […]

Blue jeans Party 2019

Posted Posted in กิจกรรม

กางเกงยีนส์สีน้ำเงินปาร์ตี้ 2019 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มทร. พระนครจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 […]

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in กิจกรรม

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 […]

สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1  

Posted Posted in กิจกรรม

สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยการทดสอบมาตรฐานแรงงานภาควิชาเทคโนโลยีการแพทย์กระทรวงแรงงานการทดสอบความสามารถในการรับสมัครทดสอบ 22 […]