ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ 

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ  ที่เกียวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

งานแถลงข่าวมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Posted Posted in กิจกรรม

งานแถลงข่าวมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอการปรุงอาหาร

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอการปรุงอาหาร  คหกรรมศาสตร์..รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอการปรุงอาหารโดยใช้น้ำแกงส้มพริกสดสำเร็จรูปตราแทนเชฟ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจเฉพาะด้าน

Posted Posted in กิจกรรม

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจเฉพาะด้าน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2562

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2562 >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม