จัดตกแต่งดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Posted Posted in กิจกรรม

จัดตกแต่งดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี […]

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

Posted Posted in กิจกรรม

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน คหกรรมศาสตร์ฯลฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรภูฏาน อ.ปิยะธิดา […]

สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ “เครื่องแขวนไทยดอกไม้สด”

Posted Posted in กิจกรรม

อาจารย์ศักรินทร์ หงษ์รัตนาวรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]

โชติเวช RMUTP

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) […]