::: องค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ::: แนวโน้มอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และผู้รักสุขภาพ

Tweet::: องค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ::: แนวโน้มอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และผู้รักสุขภาพ (คุณกิจ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ขวยเขิน) (คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา) อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ : https://issuu.com/narusornmangkornsila/docs/3.-_________________________________714dd2fa366e7f Tweet