บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

Posted Posted in กิจกรรม

บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

ทอดผ้าป่าสมทบทุนบูรณะกุฏิสงฆ์เทวราชกุญชร

Posted Posted in กิจกรรม

ถวายปัจจัยร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนบูรณะกุฏิสงฆ์เทวราชกุญชร อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร […]

การบรรยาย “การประกอบธุรกิจทางด้านอาหารไทย ในต่างประเทศ”

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ จัดบรรยาย “การประกอบธุรกิจทางด้านอาหารไทย ในต่างประเทศ” คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

วันรพีรำลึก 

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ร่วมงานวันรพีรำลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันรพีรำลึก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ […]