ค่ายอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย

Posted Posted in กิจกรรม

ค่ายอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย แก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 […]

คหกรรมศาสตร์…คว้ารางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ และรับ23เหรียญ สูงเป็นอันดับ2 จากการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์“

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…คว้ารางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ และรับ23เหรียญ สูงเป็นอันดับ2 จากการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์“ […]

นวัตวิถี วิถีภูมิปัญญา วิถีคหกรรมศาสตร์ยั่งยืน

Posted Posted in กิจกรรม

สัมมนาวิชาการ”นวัตวิถี วิถีภูมิปัญญา วิถีคหกรรมศาสตร์ยั่งยืน” สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ จัดงานสัมมนาวิชาการ […]

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารมืออาชีพ

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมฯ ร่วมมือ รพ.บางปะกอกจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารมืออาชีพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดวิทยากรฝึกอบรม […]