การจัดทำศิราภรณ์ดอกไม้สดและเครื่องประดับนางในวรรณคดี

Posted Posted in กิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุกิจคหกรรมศาสตร์ จัดทำศิราภรณ์ดอกไม้สดและเครื่องประดับนางในวรรณคดี เพื่อใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ “บุปผาภูษิตาภรณ์” ในงาน […]

โคมระย้า โชติเวช

การแข่งขันประติมากรรมดอกไม้ “โคมระย้าดอกไม้”

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันประติมากรรมดอกไม้ “โคมระย้าดอกไม้” […]

RMUTP JOB FAIR 2020

Posted Posted in กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตราชมงคลพระนคร “RMUTP JOB FAIR […]

คหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัล จากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น เมื่อ […]