รับสมัครนักศึกษา

คหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท (รอบเพิ่มเติม) 

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท […]

rmutp

รอบ 3 (สำหรับวุฒิ ปวช.,ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ […]