ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยแก่นายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ คณะทูต ใน“งานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ปีที่ 10

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยแก่นายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ คณะทูต ใน“งานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ปีที่ […]

คหกรรมศาสตร์ …ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ให้การสนับสนุนการการทำอาหารจำหน่าย ในงาน25ปี “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ …ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ให้การสนับสนุนการการทำอาหารจำหน่าย […]

คหกรรมศาสตร์…จัดอบรมอาหารและขนมไทย และการจัดดอกไม้ แก่ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดอบรมอาหารและขนมไทย และการจัดดอกไม้ แก่ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]

คหกรรมศาสตร์ …ร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ “กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ”

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ …ร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ “กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ […]