โชติเวช เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2564  ปริญญาโท […]

คหกรรมศาสตร์…ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โรค”Covid -19″ ตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค “Covid-19” ระลอกใหม่

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โรค”Covid -19″ ตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค “Covid-19” […]

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา […]