ห้องสมุดศูนย์โชติเวช ปิดบริการ เป็นกรณีพิเศษ

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

📣📣 ห้องสมุดศูนย์โชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ✍️เปิดบริการ […]

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…รับทุนการศึกษามูลนิธิวัดปากน้ำ ประจำปี 2564

Posted Posted in กิจกรรม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…รับทุนการศึกษามูลนิธิวัดปากน้ำ ประจำปี 2564 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร […]

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 64 (เพิ่มเติม)

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2564 […]

สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 […]

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต […]