สกัดความรู้ : การอนุมัติคำร้องรายวิชาเทียบโอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และการอนุมัติรายวิชาสำหรับคณะกรรมการอนุมัติ

Tweetสกัดความรู้ : เรื่อง การอนุมัติคำร้องรายวิชาเทียบโอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และการอนุมัติรายวิชาสำหรับคณะกรรมการอนุมัติ คุณกิจ: คุณคเณศ เจ๊ะแล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน คุณลิขิต และวิศาสตร์: อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร    ภาพบรรยากาศกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่มา : งานหลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร   … KM HEC Continue Reading →