การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ วิชาการแกะสลักเชิงธุรกิจ เพื่อการเข้าสุ่ประชาคมอาเซียน (งานวิจัย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)

 

 

วิดีทัศน์ :

คลิกที่ข้อความ หรือ รูปภาพ เพื่อเข้าชมได้เลยครับ


– การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ วิชาการแกะสลักเชิงธุรกิจ เพื่อการเข้าสุ่ประชาคมอาเซียน (งานวิจัย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)

12227348_1035625153148837_477015070_o

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?