บทความ KM สัปดาห์ที่ 40 (8-12 December 2014) เรื่อง ถ้อยคำดีๆ : การจัดการความรู้ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

บทความ KM สัปดาห์ที่ 40 (8-12 December 2014)  

เรื่อง ถ้อยคำดีๆ : การจัดการความรู้ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ผู้แปลและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 40 (8-12 December 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?