บทความ KM สัปดาห์ที่ 44 (12-16 January 2015) เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 1

บทความ KM สัปดาห์ที่ 44 (12-16 January 2015)

เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 1

ผู้เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 44 (12-16 Jan 2015)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?