KM HEC Radio

/// คลิกชื่อรายการที่ท่านต้องการรับฟังย้อนหลังได้ทันทีครับ ///

::: จำนวน 8 รายการ :::

ทะเบียนความรู้ แถบบันทึกเสียงรายการวิทยุเพื่อการศึกษา (ทคศ.)

ลำดับที่/ปีแถบบันทึกเสียงผู้จัดรายการแหล่งที่มาหมายเหตุ
1รายการ เลียบพระนคร -
ย้อนอดีตวันวาน ชมความงามรอบกรุง
กับ ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน
ทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 14.00-14.30 น.
ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลินสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
2รายการ Know How -
กับ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์
ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00-16.30 น.
ผศ.ลักขณา จาตกานนท์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
3รายการ KM Weekly -
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็น ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
กับ อ.นฤศร มังกรศิลา
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-14.30 น.
อ.นฤศร มังกรศิลาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
4รายการ ภูษาอาเซียน -
รอบรู้เรื่องผ้า
กับ อัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.30-15.00 น.
อัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
5รายการ แม่ครัวหัววิทย์ -
กับ ผศ.ชมภูนุช เผื่อนพิภพ
ทุกวันพุธ เวลา 14.00-14.30 น.
ผศ.ชมภูนุช เผื่อนพิภพสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
ทะเบียนความรู้ แถบบันทึกเสียงรายการวิทยุเพื่อการศึกษา (ทคศ.)