องค์ความรู้ด้านวิชาการ

เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th WorldSkills ASEAN Competition 2023) สาขาการประกอบอาหาร (Cooking)

เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th WorldSkills ASEAN Competition 2023) สาขาการประกอบอาหาร (Cooking)

นายภานุพงศ์ ใยยอง (ตาเชนทร์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ ประเทศสิงคโปร์ สาขา การประกอบอาหาร

คว้ารางวัลที่ 3 ในการแข่งขันระดับอาเซียนสาขาการประกอบอาหาร (Cooking) (รางวัลเหรียญทองแดง) ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 (WorldSkills ASEAN Competition 2023) ณ Singapore Expo สาธารณรัฐสิงคโปร์

>>>>>ตาเชน<<<<<