องค์ความรู้ด้านวิชาการ

จัดดอกไม้ตกแต่งเวทีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดดอกไม้ตกแต่งเวทีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565
▶️แนวคิดการจัดทำครั้งนี้ คือ “สุชลธาร ศรีราชมงคล ศิริมหรรณพ” บัณฑิตราชมงคล ที่มีความสง่างาม ครบองค์ประกอบบัณฑิตนักปฎิบัติวิชาชีพ สมบูรณ์พร้อม ด้วยภูมิรู้ ภูมิคิด ภูมิชีวิต เป็นมิ่งขวัญที่ยิ่งใหญ่ ดั่งมหาสมุทรที่งดงาม

ที่มาแนวคิด : อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล ที่ปรึกษาคณบดี และกรรมการและเลขานุการ แผนกจัดและตกแต่งดอกไม้ในหอประชุมราชมงคล