องค์ความรู้ด้านวิชาการ

“กระทงใบตอง” กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

เทศกาลลอยกระทงปี 2566 วันลอยกระทง เวียนมาอีกหนึ่งรอบแล้ว นำเสนอ “กระทงใบตอง” กระทงจากวัสดุธรรมชาติ มาร่วมกันสืบสานประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานกับเทศกาลลอยกระทงนะคะ

https://www.facebook.com/HecRmutpFB/videos/2891299074345462

 

▶️ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ สาธิตการทำกระทง โดย นายนรมันติ์ กรรณลา รุ่น63 ปบค.

เนื้อหา : อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์

ผลิตสื่อ : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์